PRAGNIENIA NASTOLATKA


Pragnienia nastolatka

Nastolatki mają też swoje pragnienia. Dostrzeganie tych pragnień i odpowiadanie na nie może ułatwić budowanie relacji z młodym człowiekiem.
 

Pragnienia nastolatków to:
  • Pragnienie bycia kochanym. Gdy młodzi ludzie mają czują się kochani, zmniejsza się ryzyko ulegania negatywnym wpływom rówieśników i angażowania się w takie zachowanie ryzykowne jak korzystanie z alkoholu i narkotyków, przemoc czy zachowania seksualne. Akceptacja nastolatka oraz otoczenie go troską daje mu poczucie bycia kochanym.
  • Pragnienie bliskiej więzi. Nastolatek potrzebuje fizycznej i psychicznej obecności rodziców w swoim życiu. Może się to wyrażać poprzez np. wspólne spędzanie czasu, wspólne posiłki.
  • Pragnienie akceptacji. Nastolatek akceptowane czuje się kochany. Dobrze jest, aby rodzice okazywali mu radość z bycia jego rodzicami bez względu na zachowanie dziecka.
  • Pragnienie troski. Aby nastolatek mógł odczuć troskę rodzica, musi najpierw zobaczyć, że rodzic troszczy się o siebie i swoje problemy. Troska powinna przejawiać się w każdej sferze życia nastolatka.