GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA


Gdzie szukać wsparcia

Jeśli doświadczasz w swoim życiu trudnych sytuacji,
np. przemoc, alkoholizm, kryzys w małżeństwie, trudności wychowawcze lub inne…
Nie bądź sam! Przełam wstyd i szukaj Pomocy!

Gdzie szukać pomocy dla siebie i małżeństwa
  • www.psychologia.edu.pl zakładka: tu znajdziesz pomoc lub po prostu kliknij tutaj . W tej części portalu psychologicznego zgromadzone zostały adresy placówek, gdzie mogą uzyskać pomoc osoby uzależnione od alkoholu oraz członkowie ich rodzin.
Gdzie szukać pomocy dla dziecka
  • Fundacja Dzieci Niczyje www.fdn.pl zakładka: Gdzie szukać pomocy
  • Fundacja KARAN www.karan.pl
  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 800 12 12 12