ARCHIPELAG SKARBÓW


Archipelag skarbów

Archipelag Skarbów® to program profilaktyki zintegrowanej oparty na badaniach naukowych i rekomendowany przez państwowe instytucje, skierowany do młodzieży w wieku 14-16 lat.

Program Archipelag Skarbów® posiada rekomendacje:

 • Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii
 • Ośrodka Rozwoju Edukacji
 • Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Co robimy?

 • pomagamy młodym ludziom uwierzyć, że możliwa jest realizacja najgłębszych pragnień, a szczególnie marzeń o pięknej, trwałej miłości na całe życie,
 • zachęcamy młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii,
 • mówimy o pięknie miłości i seksualności pokazując wartość czekania z kontaktami seksualnymi do trwałego i wiernego związku w dorosłości,
 • prowadzimy badania naukowe (diagnozę zachowań problemowych i pozytywnego potencjału młodzieży),
 • wspieramy rodziców i wychowawców.

Od początku istnienia programu w Archipelagu Skarbów® wzięło udział:

 • 161 938 gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • 43 508 rodziców
 • 23 769 nauczycieli

Podczas 1797 realizacji programu Archipelag Skarbów®.

Średnia ocen programu Archipelag Skarbów® (w skali od 1 do 6):

 • 4,82 ocena młodzieży,
 • 5,48 ocena rodziców,
 • 5,53 ocena nauczycieli.