Okres dojrzewania jest fazą rozwoju mającą ogromne znaczenie dla przyszłego życia nastolatka. Może to być również okres obfitujący w liczne stresy tak dla samego nastolatka jak i dla jego rodziców/ opiekunów. Rodzice chcą by ich dziecko było szczęśliwe, zdrowe i bezpieczne. Niestety ich dobre intencje nieczęsto spotykają się z zadowoleniem i wdzięcznością ze strony dorastającego dziecka. Dzieje się tak dlatego, że nastolatki chcą być traktowane jak ludzie dorośli, niezależni i samowystarczalni i mają za złe dorosłym nadmierne skupianie na nich uwagi, traktowanie ich jak dzieci i dawanie dobrych rad, jeśli same o to nie proszą.

Aby móc lepiej zrozumieć istotę okresu dorastania warto przyjrzeć się kilku powszechnym mitom stawiającym młodzież w tym okresie w złym świetle. Te obiegowe przekonania mogą powodować pewne uprzedzenia przekładające się na sposób traktowania młodych ludzi przez dorosłych.

Nieprawdą jest:

  • Nastolatki nie są całkiem „normalne”. Okres dojrzewania jest normalną, choć trudną, fazą rozwoju. Sugerowanie, że dojrzewający człowiek nie jest całkiem normalny sprawia, że nastolatek jeszcze bardziej przejmuje się sobą i rośnie jego lęk przed zmianami, które przeżywa.
  • Okres dojrzewania jest mniej ważny niż „prawdziwe życie”. Dojrzewanie jest przejściowym czasem między dzieciństwem a dorosłością niemniej jest to ważna faza rozwoju dla nastolatka. Dla młodego człowieka naprawdę istotne jest to, co robi, to co się z nim dzieje TU i TERAZ ponieważ wyznacza to obecne i przyszłe potrzeby nastolatka, jego dalszy rozwój oraz stosunek do samego siebie.
  • Wszystkie nastolatki rozwijają się według tego samego schematu. Nastolatki są bardzo zróżnicowaną grupą ponieważ zmiany w poszczególnych sferach rozwoju - biologicznej, społecznej, emocjonalnej i intelektualnej mogę zachodzić w różnym tempie u poszczególnych osób. Tempo rozwoju w poszczególnych sferach jest sprawą bardzo indywidualną tak więc fizycznie dojrzały nastolatek może być niedojrzały emocjonalnie i odwrotnie.
  • Wszystkie nastolatki są takie same. Każdy młody człowiek jest inny i wyjątkowy. Nie można uogólniać stereotypów dotyczących np. trudnej młodzieży na wszystkich nastolatków.
  • Nastolatek jest jeszcze dzieckiem. Ludzie w okresie dorastania są już zdolni do podejmowania samodzielnych decyzji, brania odpowiedzialności za swoje czyny, myślenia na serio i uczestniczenia w poważnych rozmowach.