Język miłości w rodzinie niepełnej

Miłość tylko od jednego rodzica. Gdy dziecko mieszka z jednym z rodziców, tak samo jak jego rówieśnicy, potrzebuje miłości obojga. Czasem jednak, z różnych powodów (najczęściej braku kontaktu z drugim rodzicem) jest to nie możliwe. Bardzo ważne jest wówczas dokładne poznanie języka miłości dziecka i posługiwanie się nim jak najczęściej.

Wybuchy emocji. Często zdarza się, że dziecko w domach samotnych rodziców, ze zdwojoną siłą przeżywają tłumione wcześniej emocje, w okresie dojrzewania. Najczęściej zdarza się, że dziecko okazuje te emocje właśnie rodzicowi sprawującemu opiekę, chroniąc i tak już rzadkie relacje z drugim rodzicem. Gwałtowne reakcje dziecka są zwykle przejawem poszukiwania niezależności i własnej tożsamości.

Jak sobie z tym radzić?

Skup się na emocjach dziecka, a nie na jego zachowaniu. Pomóż mu nazywać i przeżywać nawet te emocje, które w odbiorze są trudne. Naucz go w bezpieczny i akceptowalny przez Ciebie, sposób radzić sobie ze złością i gniewem. Może potrzeba w tym miejscu zasięgnąć pomocy czy rady specjalistów.

Wysłuchaj nastolatka i mów mu prawdę. Aby pomóc dziecku w uporaniu się z trudnymi przeżyciami, dobrze jest najpierw wysłuchać tego, co ma do powiedzenia i opowiedzieć mu to, co naprawdę się wydarzyło w życiu rodziny.

Uszanuj nawet nierealistyczne pragnienia nastolatka dotyczące drugiego rodzica. Dzieci często takie pragnienia mają, a rodzic sprawujący opiekę, najczęściej brutalnie pozbawia je tej nadziei. Szanując pragnienia dziecka okazujemy mu naszą akceptację dla niego. Burząc te nadzieje dajemy informacje, że nie ma po co mieć marzeń.