Każdy człowiek ma pewien dla siebie charakterystyczny sposób komunikowania i odbierania miłości. Poznanie języków miłości może pomóc w rozpoznaniu potrzeb Twojego dziecka, czy współmałżonka i nawiązaniu dobrej relacji. Może sprawić, że dziecko (czy współmałżonek) poczuje się kochane, a co za tym idzie, bezpieczne i dużo łatwiej jest je wówczas wychowywać. Dziecko potrzebuje czuć się kochane bezwarunkowo, bez względu na to jak wygląda, jak się zachowuje, jak się uczy, etc. Dzieci wzrastające w klimacie miłości warunkowej uczą się kochać w ten sposób i w okresie dorastania próbują manipulować swoimi rodzicami, starając się przejąć nad nimi kontrolę.

Pięć języków miłości wg. G. Chapmana i R Campbella

1. Afirmacja – słowa bardzo silnie wyrażają uczucia. Pozytywne komunikaty budują poczucie wartości u dziecka i jego poczucie bezpieczeństwa. Aprobata i miłość za pomocą słów może być wyrażona na wiele sposobów. To mogą być:

  • pochwały, które odnoszą się konkretnie do tego, co nastolatek robi (zachowanie, sukcesy, postawy) a nie ogólnej oceny, są wyrazem podziwu dla nastolatka, muszą być szczere i autentyczne w oczach młodego człowieka. Jeśli nie można pochwalić wyniku, to dobrze jest pochwalić wysiłek
  • słowa miłości, czyli „kocham Cię”, bardzo ważny element wyrażania miłości, w okresie dojrzewania może nie być przez nastolatka dobrze odbierany w towarzystwie rówieśników. Dobrze jest wyrażać swoje uczucia dziecku także w obecności rodziny.
  • zachęcanie, czyli dodawanie dziecku odwagi i wiary w siebie i swoje siły,
  • rady i sugestie, czyli ukierunkowywanie dziecka na cele i wartości w życiu. Najlepiej za pomocą pozytywnych komunikatów, jasnych zasad czy zakazów, które powinny być tylko częścią wskazówek.

Słowom „kocham cię” nie powinny towarzyszyć żadne warunki.

2. Dotyk – fizyczny kontakt komunikuje dziecku miłość rodziców. To może być: przytulanie, głaskanie, pocałunki, poklepanie po plecach. W przypadku nastolatków, ważny jest czas i miejsce. Nie jest wskazane, aby przytulać nastolatka przy kolegach czy koleżankach, gdyż to może go zawstydzać. Gdy nastolatek przeżywa złość, także może być to nienajlepszy czas na dotykanie go.

Dla nastolatki jest ogromnie ważny dotyk ojca, który w ten sposób wyraża miłość i akceptację swojej córki. W tym wypadku również należy zwrócić uwagę na czas i miejsce. Brak dobrego dotyku ojca może sprawić, że dziewczyna zacznie szukać go wśród rówieśników. Nie należy narzucać nastolatkowi dotyku, jeśli on sam tego nie chce.

3. Czas – poświęcenie swojej niepodzielnej uwagi dziecku pomaga mu budować harmonijne życie emocjonalne. Ofiarowanie dziecku czasu to dar obecności. Bycie razem i wspólne zajęcia dają poczucie bycia ważnym. Jeśli dzieci w domu jest więcej, warto tak zorganizować dzień/tydzień, aby każde dziecko otrzymało swoją porcję czasu rodzica. Dla wielu nastolatków to podstawowy język miłości. Wspólny czas może być spędzany na dzieleniu się myślami, uczuciami, szczerych rozmowach (w których najważniejsze dla nastolatka jest to, aby rodzic go wysłuchał), wspólnych zajęciach sportowych czy rekreacyjnych, ale i wspólnych pracach domowych.

Planując wspólny czas z nastolatkiem, zapytaj go wcześniej o zdanie, co chciałby robić, uwzględnij jego zainteresowania.

4. Pomoc – praktyczne działanie mające na celu między innymi dawanie przykładu i wspieranie w trudnościach. Pomoc musi być dostosowana do wieku dziecka. Należy pomagać w tym, czego dziecko nie może samo zrobić. Nie chodzi tu o wyręczanie dziecka w codziennych czynnościach lecz o nauczeniu go tych rzeczy. Celem pomagania jest umożliwienie dziecku osiągnięcie dojrzałości i odpowiedzialności za swoje czyny.

Pomaganie nastolatkowi, poprzez uczenie go nowych umiejętności, buduje jego tożsamość i niezależność.

5. Prezenty – dawanie i przyjmowanie prezentów dobrze komunikuje miłość. Zdarza się, że znaczące prezenty mogą stać się symbolami miłości. Aby w tym języku dziecko czuło się kochane, rodzice muszą okazywać dziecku swoją troskę i zaspokajać jego potrzeby. Należy rozróżnić, kiedy prezent jest darem niezależnym od zasług, a kiedy obietnicą za wykonane zadanie, czyli wynagrodzeniem a kiedy wręcz „łapówką”.

Wartość prezentu nie bierze się z jego ceny czy rozmiaru, lecz z intencji z jaką został dany. Nawet, jeśli dajemy w prezencie rzeczy niezbędne do życia, to warto je zapakować, tak, aby dziecko czuło, że to coś wyjątkowego. Ważna jest wtedy ceremonie wręczenia prezentu.

Kupując prezent nastolatkowi należy najpierw uwzględnić jego dobro. Powinien być to prezent dla niego najodpowiedniejszy. Poza tym dobrze jest uwzględnić zainteresowania i gust nastolatka. W niektórych okolicznościach warto wybierać prezenty wspólnie z dziećmi, zwłaszcza, gdy chodzi o ubrania i buty, kiedy mają już swój wyrobiony gust.

Dzieci, dla których prezenty są głównym językiem miłości będą pokazywały je kolegom, postawią go w centralnym miejscu pokoju, tak, aby móc niego patrzeć i przypominać sobie, jak wiele dla nich znaczy.