Najważniejsze, co możesz zrobić, by Twoje dziecko mogło założyć szczęśliwą rodzinę, to zadbać o swoje małżeństwo!

Zawsze okazuj mężowi/żonie szacunek.
Patrząc na Was, dziecko uczy się szacunku.

Jeśli układa się w Twoim małżeństwie

  • Pielęgnuj miłość w swoim małżeństwie.
  • Pamiętaj, aby doceniać współmałżonka za pracę oraz włożony wysiłek.
  • Spróbuj mówić wprost o swoich uczuciach, oczekiwaniach, potrzebach.

Jeśli przeżywacie kryzys

  • Ten trudny czas dla związku jest jednocześnie szansą na pogłębienie relacji.
  • Skoncentruj się na dobrym przejściu przez problemy małżeńskie, ponieważ one mocno wpływają na całą rodzinę - także na dzieci.
  • Unikaj „cichych dni”, ponieważ wprowadzają niepotrzebne napięcie, także dla dziecka.
  • Szukaj pomocy, jeśli tego wymaga sytuacja.

Jeśli samotnie wychowujesz dziecko

  • Także możesz pomóc dziecku przygotować się do zbudowania trwałego związku.
  • Daj dziecku szansę poznawania szczęśliwych małżeństw z rodziny i otoczenia.
  • Rozmawiając o Twoim małżeństwie, nie przedstawiaj męża/żony jako jedynego winnego Waszego rozstania. Dziecko więcej się nauczy, jeśli powiesz mu także o swoich błędach.